Hvad sker:

Omkring midten af måneden arrangeres der foto-/videoture, hvor vi mødes et eller andet sted klokken 10.00 til ca. 12.00.
Der skal ikke meldes til eller fra, blot mød op. Medbring evt. kaffe og madpakke.
I tilfælde af regn aflyses turen.
Her på siden oplyses, hvor vi mødes næste gang, så følg med på siden.
 
Aktiviteter: Efter ønske er medlemsmøderne flyttet til 1. mandag i måneden kl. 10.00 - 12.00.
 
 
Medlemsmøde: Mandag d. 6. december kl. 10.00 - 12.00
Denne gang ser vi på hastighedens indvirkning på motivet.
Medbring 3-5 billeder på USB-stik  med forskellig hastighedsindstilling som viser fastfrysning af motiv og bevægelse i motiv.
 
Medlemstur: Torsdag d. 9. december kl. 10.00 -12.00:
Vi mødes på P-pladsen ved stranden ved Melby Overdrev og ser om der stadig skulle være Stor Korsnæb.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Jannik Andersen, webmaster