Hvad sker:

  Torsdage i ulige uger arrangeres der foto-/videoture, hvor vi mødes et eller andet sted klokken 10.00 til ca. 12.00.
Der skal ikke meldes til eller fra, blot mød op. Medbring evt. kaffe og madpakke.
I tilfælde af regn aflyses turen.
Her på siden oplyses, hvor vi mødes næste gang, så følg med på siden.
 
Aktiviteter: 
   
Medlemstur torsdag d. 20. december kl. 10.00 - 12.00: Vi går en tur i Harager Hegn og mødes på P-pladsen på Ny Mårumvej (rute 251) et par hundrede meter fra rundkørslen i Mårum i retning mod Græsted, og håber på godt vejr denne gang.
 
Medlemsmøde tirsdag d. 8. januar kl. 19.00 - 21.00: Nærmere følger.
 
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
På gensyn i 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Jannik Andersen, webmaster