Hvad sker:

Torsdage i ulige uger arrangeres der foto-/videoture, hvor vi mødes et eller andet sted klokken 10.00 til ca. 12.00.
Der skal ikke meldes til eller fra, blot mød op. Medbring evt. kaffe og madpakke.
I tilfælde af regn aflyses turen.
Her på siden oplyses, hvor vi mødes næste gang, så følg med på siden.
 
Aktiviteter: 
   
Medlemstur torsdag d. 25. april kl.10.00 -12.00: Mødested er ændret til P-plads ved hovedindgang til Fredensborg Slot. På grund af østenvinden er der ikke nogle fugle i Nivåbugten, til gengæld er der læ i slotsparken og ved Esrum Sø.
 
Medlemsmøde tirsdag d. 30. april kl.19.00 - 21.00: Medbring lidt forårsbilleder som kan vises og diskuteres.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Jannik Andersen, webmaster